Política de privacitat

INTEGRATED CANCER CENTER, S.L. (d'ara endavant INTEGRATED CANCER CENTER), conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web corachan.genesiscare.com (d'ara endavant la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti voluntàriament en accedir al seu web. 

L'Usuari, en proporcionar les seves dades de caràcter personal a través de la Web, i, si escau, a través de la marcació de la corresponent casella d'acceptació, consent expressament que INTEGRATED CANCER CENTER pugui tractar aquestes dades en els termes d'aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades i per a les finalitats aquí expressades.

INTEGRATED CANCER CENTER posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.
INTEGRATED CANCER CENTER manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, i altra legislació aplicable. 

Les dades personals facilitades seran tractats d'acord amb la següent:


Informació sobre protecció de dades de caràcter personal
(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)

Responsable del Tractament

CLÍNICA CORACHAN, S.A. NIF A08049983
Adreça: Calle Buïgas, 19 – 08017 Barcelona
Telèfon: 93 254 58 00
Contacte DPD: protecciondedatos@corachan.com  


Finalitats 

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitats:
- gestió de citació
- contestació a les seves consultes
- enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els nostres serveis
- ús amb finalitats estadístics a l'efecte d'analitzar el comportament i les tendències dels Usuaris i analitzar com millorar els serveis que prestem als Usuaris, i
- detectar i investigar fraus, així com altres activitats il·legals i trencaments potencials de les nostres Polítiques de Privacitat, Avís Legal i/o Condicions d'Ús.


Legitimació i conservació 

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per l'interessat en facilitar les dades. En cas de no facilitar les dades necessàries no es podrà atendre la seva sol·licitud. Les dades es conservaran mentre es mantingui li relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.


Destinataris de cessions 

Les seves dades personals podran ser comunicats a les altres empreses de GRUP CORACHAN, totes elles del sector sanitari. Aquesta comunicació serà per a l'única finalitat d'ocupació, fi directament relacionada amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari.

A més, l'informem que s'ha habilitat un mecanisme intern en el Grup que garanteix l'atenció i compliment immediat de les sol·licituds d'exercici dels drets, així com la possible revocació del consentiment dels afectats.

Si no desitja que les seves dades siguin cedides a les empreses del Grup, comuniqui'l en el correu electrònic que ens enviï o en la següent adreça de correu electrònic: protecciondedatos@corachan.com 


Drets dels interessats 

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit al Departament de Protecció de Dades en carrer Buïgas, 19 – 08017 Barcelona.
L'Usuari té dret a retirar el consentiment prestat.
L'Usuari té dret a reclamar davant l'Autoritat de Control 
(Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es). 

-------------------------------------------------------------------------------

L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a INTEGRATED CANCER CENTER.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que se sol·liciten, perquè sense ells INTEGRATED CANCER CENTER no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

INTEGRATED CANCER CENTER ha adoptat les mesures de d´índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d'administració de la informació es reflectirà de manera oportuna, podent INTEGRATED CANCER CENTER agregar, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho estimi necessari.

INTEGRATED CANCER CENTER en cap cas, modificarà les polítiques ni pràctiques per a fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres usuaris emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels afectats.