Tomografia Axial Informatitzada o TAC, una prova diagnòstica no invasiva que a través d’imatges analitza totes les estructures de l’organisme […]