El càncer de laringe s’origina quan cèl·lules malignes (canceroses) es desenvolupen en els teixits de la laringe, una estructura situada en la gola entre la base de la llengua i la tràquea.[…]

Quan té lloc un creixement anormal cel·lular es parla de tumor. No tots els tumors són del mateix tipus, n’hi ha de no cancerosos o benignes i de cancerosos o malignes.[…]

Els ovaris formen part del sistema reproductor femení. Son dues glàndules sexuals, que mesuren entre 1 i 3 cm, en les dones fèrtils, i que tenen forma d’ametlla.[…]

La funció de la pròstata és la de produir part del líquid seminal que acompanya als espermatozoides. En alguns casos, a mesura que els homes envelleixen, aquesta pot presentar alguns problemes de caràcter benigne […]

El càncer de pulmó es produeix quan determinades cèl·lules del pulmó es divideixen de manera descontrolada per a formar un tumor. Aquest càncer és el tercer tumor en quant a freqüència i és el que presenta major mortalitat […]