Després del diagnòstic de càncer és hora de passar a l’acció i d’iniciar els tractaments necessaris per a abordar el tumor, i un dels més habituals és la quimioteràpia. Quan ens esmenten la paraula quimioteràpia, ens espanta perquè desconeixem a què ens enfrontarem.[…]