Actualment, el càncer colorectal és el tipus de tumor que es diagnostica amb major freqüència a Espanya. […]