La Unió Europea, on resideix el 10% de la població mundial, compta amb el 25% dels casos de càncer globals. Sense mesures, es preveu un augment del 25% en casos de càncer per a 2035, convertint-se en la principal causa de mort.[…]

El càncer de laringe s’origina quan cèl·lules malignes (canceroses) es desenvolupen en els teixits de la laringe, una estructura situada en la gola entre la base de la llengua i la tràquea.[…]

El càncer de pell és un dels càncers més comuns al món. Existeixen tres tipus principals de càncer de pell: el carcinoma basocel·lular, el carcinoma espinocel·lular (o escatós) i el melanoma, que comença en els melanòcits. […]

El càncer de bufeta és un tipus freqüent de càncer, amb major incidència en països de major nivell de desenvolupament econòmic i industrial. A Espanya és el quart tumor en l’home, per darrere dels tumors de pròstata, pulmó i còlon, essent molt menys freqüent en dones. Un dels motius pels quals és molt més habitual en els homes és perquè està molt relacionat amb el tabac (en, almenys, el 50% dels casos).[…]

Es consideren càncers de cap i coll aquells tumors que s’inicien en una de les més de 30 àrees del cap i/o la gola, a excepció del cervell i els ulls. […]