La immunoteràpia és un tipus de tractament contra el càncer que utilitza la capacitat del sistema immunitari de l’organisme per a combatre el càncer […]

El càncer de pulmó es produeix quan determinades cèl·lules del pulmó es divideixen de manera descontrolada per a formar un tumor. Aquest càncer és el tercer tumor en quant a freqüència i és el que presenta major mortalitat […]