El càncer de laringe s’origina quan cèl·lules malignes (canceroses) es desenvolupen en els teixits de la laringe, una estructura situada en la gola entre la base de la llengua i la tràquea.[…]