Aquest tipus de lesions reverteixen d’especial gravetat i risc pel fet que es desenvolupen dins del crani, un espai molt rígid i restringit i imprescindible per a la vida. […]

La immunoteràpia és un tipus de tractament contra el càncer que utilitza la capacitat del sistema immunitari de l’organisme per a combatre el càncer […]