El càncer de bufeta és un tipus freqüent de càncer, amb major incidència en països de major nivell de desenvolupament econòmic i industrial. A Espanya és el quart tumor en l’home, per darrere dels tumors de pròstata, pulmó i còlon, essent molt menys freqüent en dones. Un dels motius pels quals és molt més habitual en els homes és perquè està molt relacionat amb el tabac (en, almenys, el 50% dels casos).[…]