Càncer de ronyó: que és i principals tipus

El càncer de ronyó, també anomenat càncer renal, es produeix pel creixement anormal de cèl·lules en el teixit del ronyó. En general, afecta a adults de entre 60 i 70 anys, sent poc freqüent en menors de 50 anys i els homes tenen el doble de probabilitats que les dones de desenvolupar la malaltia.

Què són els ronyons?

Els ronyons són dos òrgans, amb forma de mongeta de la grandària d’un puny, situats als costats de la columna vertebral adherits a la paret posterior superior de l’abdomen i protegits per la caixa toràcica inferior.

El principal paper dels ronyons és la producció d’orina, que és com el cos elimina les deixalles líquides del cos. Els ronyons també exerceixen un paper en el control de la pressió arterial i en l’estimulació de la medul·la òssia per a produir glòbuls vermells.

Tipus de càncer de ronyó

A nivell mundial, s’estima que 431.288 persones van ser diagnosticades amb càncer de ronyó el 2020. En general, el risc de càncer de ronyó durant la vida en els homes és aproximadament d’1 en 46, mentre que en les dones disminueix a aproximadament 1 en 80.

La taxa relativa de supervivència a 5 anys per al càncer de ronyó és del 93%, si el càncer aquesta localitzat, però disminueix al 12% si s’ha produït metàstasi.

Els principals tipus de càncer que es poden originar en els ronyons són:

 • Carcinoma de cèl·lules renals (CCR). També conegut com a càncer de cèl·lules renals o adenocarcinoma de cèl·lules renals, és el tipus més comú de càncer de ronyó i representa el 85% de tots els càncers de ronyó. El carcinoma de cèl·lules renals generalment es desenvolupa com un tumor únic en un ronyó, però pot afectar tots dos ronyons. El càncer comença en les cèl·lules que recobreixen els túbuls dels ronyons (tubs diminuts que retornen nutrients i líquids a la sang).
  Existeixen diversos subtipus de CCR, basats principalment en l’aspecte de les cèl·lules canceroses en el laboratori.

  • Carcinoma de cèl·lules renals de cèl·lules clares (CCRcc). És el tipus més comú de CCR, aproximadament 7 de cada 10 persones amb CCR tenen aquest tipus de càncer. Quan s’observen en el laboratori, les cèl·lules es veuen molt pàl·lides o clares, d’aquí el seu nom.
  • Carcinoma papil·lar de cèl·lules renals. És el segon subtipus més comú, aproximadament 1 de cada 10 CCR són d’aquest tipus. Aquests càncers formen projeccions similars a un dit petit (anomenades papil·les) en la majoria del tumor.
  • Carcinoma de cèl·lules renals cromòfobes. Representa aproximadament el 5% dels casos de CCR. Les cèl·lules d’aquests càncers també són pàl·lides, com les cèl·lules clares, però són molt més grans i tenen altres característiques que es poden reconèixer quan s’observen molt de prop.
 • Càncer de cèl·lules de transició (CCT). El carcinoma de cèl·lules de transició representa del 6% al 7% de tots els càncers de ronyó. Aquest càncer no comença en el ronyó mateix, sinó en el revestiment de l’àrea on l’urèter (conducte pel qual descendeix l’orina des del ronyó a la bufeta) es connecta amb la pelvis renal (àrea de la part principal del ronyó). Aquest revestiment està format per cèl·lules anomenades cèl·lules de transició que s’assemblen a les cèl·lules que recobreixen els urèters i la bufeta. El CCT també pot dona-se en els urèters o la bufeta.
 • Sarcoma renal. Aquesta és la forma menys comuna de càncer de ronyó i representa només l’1% dels casos de càncer de ronyó. Comença en els vasos sanguinis o el teixit connectiu del ronyó i, si no es tracta, pot propagar-se als òrgans i ossos pròxims.
 • Tumor de Wilms. El tumor de Wilms, també anomenat nefroblastoma, és el tipus més comú de càncer de ronyó en nens. Al voltant de 9 de cada 10 càncers de ronyó en nens són tumors de Wilms. Aquest tipus de càncer és molt rar entre els adults.