Càncer de pròstata hereditari

El càncer de pròstata és un tipus de càncer que es desenvolupa en la glàndula prostàtica, que és una glàndula exclusiva dels homes. Aquesta està situada just sota la bufeta, on s’emmagatzema l’orina, i al costat del recte, que és l’extrem dels intestins. La glàndula prostàtica és responsable de generar un dels líquids que formen el semen.

El càncer de pròstata en xifres

El càncer de pròstata, exclòs el càncer de pell, és la forma de càncer més comú a tot el món entre els homes. El nombre de persones diagnosticades amb càncer de pròstata a tot el món en 2020 va ser d’aproximadament 1.414.259, la qual cosa fa que sigui el quart tipus de càncer diagnosticat amb més freqüència. De tots els casos diagnosticats, els de les persones amb 60 anys o més van representar al voltant del 60%.

En general, l’edat habitual per al diagnòstic del càncer de pròstata és de 66 anys i rares vegades es diagnostica abans dels 40 anys. En comparació amb els homes blancs, el nombre de casos nous diagnosticats en homes negres és un 70% major. En 2020, s’estima que 375.304 persones a tot el món van morir a causa del càncer de pròstata.

Els antecedents familiars són un factor clau per a identificar la probabilitat de desenvolupar càncer de pròstata. Els estudis suggereixen que entre el 5 i el 10% dels casos de càncer de pròstata s’hereten a causa de canvis genètics o mutacions transmeses de pares a fills. Per exemple, un home amb dos familiars directes diagnosticats amb càncer de pròstata té un risc entre 3 i 5 vegades major de contreure la malaltia que un home sense antecedents familiars.

No obstant això, és important tenir en compte que tenir antecedents familiars de càncer no significa necessàriament ser portador de mutacions genètiques o córrer el risc de desenvolupar càncer, simplement significa que les probabilitats de desenvolupar càncer poden ser lleugerament més altes si és hereditari.

Quines mutacions genètiques estan associades amb el càncer de pròstata?

Algunes persones corren un major risc de desenvolupar uns certs tipus de càncer degut a mutacions genètiques. El càncer de pròstata és un d’aquests tipus, i unes certes mutacions genètiques poden augmentar el risc de desenvolupar-lo. S’ha identificat una sèrie de gens mutats que podrien augmentar el risc de càncer de pròstata:

  • BRCA1 i BRCA2: són dos gens que no sols estan relacionats amb un major risc de càncer de pròstata, sinó que també estan relacionats amb un risc elevat de patir càncer de mama i ovari. En els homes amb la mutació del gen BRCA2, el risc de càncer de pròstata augmenta significativament, fins a 6 vegades més que en els homes sense la mutació. Val la pena assenyalar que les mutacions en el BRCA1 són responsables de l’1% de tots els càncers de pròstata, mentre que les mutacions en el BRCA2 són responsables de, al voltant, del 5% de tots els casos.
  • MSH2, MSH6, MLH1, PMS2, EPCAM: Els homes que tenen una mutació en qualsevol d’aquests gens poden tenir una afecció coneguda com a càncer colorectal hereditari sense poliposi (HNPCC) o síndrome de Lynch. Aquestes persones tenen un risc de 2 a 6 vegades major de desenvolupar càncer de pròstata que una persona mitjana. A més, també tenen una major probabilitat de patir càncer d’estómac, càncer colorectal i altres tipus de càncer.
  • HOXB13: Les mutacions en aquest gen, són més freqüents en famílies d’origen escandinau, i s’han associat amb el càncer de pròstata en homes als quals se li diagnostica a una edat primerenca. Aquest gen en particular pot exercir un paper crucial en el desenvolupament del càncer de pròstata.

En conclusió, la identificació i el tractament primerencs del càncer de pròstata són crucials per a mantenir la salut general i la qualitat de vida dels homes. Per això, es recomana encaridament, que els homes majors de 50 anys se sotmetin a exàmens de pròstata periòdics per a detectar qualsevol signe de càncer. A més, fer canvis en l’estil de vida, com ara mantenir una dieta saludable, realitzar activitat física amb regularitat i evitar el consum excessiu de tabac i alcohol, també poden ajudar a reduir el risc de desenvolupar càncer de pròstata, en les persones amb antecedents familiars de la malaltia. Per tant, és fonamental prioritzar les revisions mèdiques periòdiques i els hàbits saludables per a minimitzar el risc de càncer de pròstata.