Càncer de còlon i recte: hàbits saludables i cribratges periòdics, els millors aliats per a la seva prevenció i detecció precoç.

Actualment, el càncer colorectal és el tipus de tumor que es diagnostica amb major freqüència a Espanya. El seu principal factor de risc és l’edat, amb un augment exponencial de la seva incidència a partir dels 50 anys, encara que les dades més recents indiquen que cada vegada amb més freqüència, els pacients de càncer de còlon són més joves.

Segons la Societat espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), s’estima que durant 2022 es detectaran més de 43.000 nous casos de càncer de còlon i recte a Espanya i les estadístiques indiquen que 1 de cada 25 persones desenvoluparà càncer de còlon al llarg de la vida.

Com puc detectar si tinc càncer de còlon?

El càncer colorectal té un creixement lent i pot ser present durant molt de temps sense donar cap símptoma. Si es detecta i es tracta en fases primerenques, quan el tumor està localitzat, la seva taxa de supervivència s’estima en un 91% al cap de 5 anys, mentre que, en estadis més avançats, quan el tumor afecta teixits o òrgans adjacents, o quan ja afecta òrgans a distància (estadi IV) la supervivència disminueix fins i tot amb les millors teràpies fins a un 72% o a un 15% (respectivament) als 5 anys.

Per això, és essencial realitzar proves massives de detecció precoç que detectin la presència de sang oculta en femta de manera periòdica i parar atenció a possibles símptomes que puguin ser indicatius de la presència d’un tumor, com són:

  • Canvis del ritme deposicional (diarrees, restrenyiment o absència d’emissió de femta o gasos, de manera persistent i sense causes aparents).
  • Cansament excessiu i pèrdua de pes anormal.
  • Presència de sang en la femta.
  • Anèmia.

Davant qualsevol sospita, s’ha de consultar al metge perquè sol·liciti les proves pertinents que permetin detectar la possible presència d’un tumor, des de la valoració per part de l’especialista, a la colonoscòpia diagnòstica terapèutica (quan es poden llevar els pòlips); o altres com el TAC toracoabdominal o Pet-TAC.

Què puc fer per a prevenir la seva aparició?

Els estudis indiquen que la majoria dels casos de càncer colorectal es manifesten de manera esporàdica, en persones sense cap antecedent familiar de càncer de còlon, degut principalment a factors externs que poden influir de manera decisiva en el desenvolupament d’aquesta mena de tumor. En menor proporció, el desenvolupament d’alguns tumors colorectals està afavorit per la presència de factors genètics o hereditaris.

Entre els factors de risc externs, alguns no són modificables per nosaltres, com ara la contaminació mediambiental, però en d’altres, com en l’alimentació, si podem intervenir. És a les nostres mans conscienciar-nos que la incorporació d’hàbits saludables a la nostra vida pot ajudar-nos a prevenir i a evitar o reduir el risc d’aparició del càncer.

Alimentació

El primer factor que hem de tenir en compte és l’alimentació. Els estudis demostren que el 50% dels casos de càncer colorectal s’associen de manera directa a mals hàbits dietètics i que tenir sobrepès o obesitat augmenta el risc de desenvolupar càncer de còlon i de recte. Per tant, hem de portar una dieta responsable i equilibrada, que ens proporcioni els nivells adequats de vitamines i de nutrients, perquè el nostre cos es mantingui sa i en un pes saludable. Algunes de les recomanacions a seguir són:

  • Reduir la ingesta de greixos.
  • Reduir el consum de carn vermella: segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la carn processada i la carn vermella augmenten el risc del càncer colorectal en un 18% i recomana un consum moderat d’uns 50 grams diaris.
  • Incloure fonts de vitamina D (encara que és tema controvertit) en la nostra dieta, com a peixos grassos o productes lactis, ja que es tracta d’una vitamina essencial en la reducció del risc de càncer colorectal quan es troba en els nivells adequats. També podem incorporar la vitamina D mitjançant l’exposició moderada al sol o a través de suplementació.
  • Augmentar la ingesta de fibra, necessària per al correcte funcionament del nostre intestí i essencial per a l’equilibri de la microbiota intestinal. Podem trobar-la, majoritàriament, en verdures, fruites, cereals integrals i llegums, tots aliments altament saciants, la qual cosa la converteix en una gran aliada per a mantenir un pes saludable.
  • Incorporar el consum d’aliments rics en àcids grassos omega-3, ja que s’ha demostrat tenen un important paper protector en el desenvolupament del càncer colorectal. Aliments com el salmó, les nous i llavors, l’oli d’oliva o els ous ens poden proporcionar les dosis òptimes d’omega-3.
  • Introduir aliments rics en vitamina E, C, A, ja que contenen antioxidants, responsables d’evitar l’estrès oxidatiu de les cèl·lules. Encara que no està del tot demostrada la seva funció preventiva en estudis poblacionals randomitzats, pots incorporar aquestes vitamines mitjançant la ingesta de fruites com els nabius, les maduixes o les taronges i de verdures de fulles verdes com l’espinac o la col arrissada.

Activitat física

L’estil de vida que portem també resulta clau en la prevenció. Evitar el sedentarisme i incorporar la pràctica d’activitat física regular, d’intensitat moderada o intensa, pot reduir significativament el risc de patir càncer colorectal i altres patologies. És necessari moure’s amb regularitat durant el dia, caminar i fer estiraments, per a mantenir el nostre cos actiu i sa. Caminar una hora al dia ja és alguna cosa efectiva en persones de mitjana edat.

Tabac i alcohol

El consum d’alcohol i de tabac està associat a l’aparició primerenca del càncer colorectal, per la qual cosa és recomanable no consumir gens de tabac ni alcohol o reduir la seva ingesta a un màxim d’1 beguda alcohòlica en dones o 2 en homes. Les persones que fumen tendeixen a desenvolupar pòlips de còlon més grans i nombrosos. Els estudis han demostrat que el risc de desenvolupar càncer de còlon per fumar és tan alt com tenir un pare, un germà o un fill amb càncer de còlon.

Els nostres resultats suggereixen que els homes fumadors tenen un major risc de càncer de còlon esquerre i les dones fumadores tenen un major risc de càncer de còlon dret. El nostre estudi també suggereix que les dones que fumen poden tenir un major risc de càncer de recte degut al tabaquisme que les seves contraparts masculines.

(*) estudi publicat en “Arxives of Internal Medicine”

Control de l’estrès

Tenir un estat d’estrès elevat pot afectar de manera negativa a la nostra salut en general i potser afavorir el desenvolupament de patologies greus com el càncer colorectal. El motiu no és del tot entès, però pot estar relacionat amb una baixada de defenses immunològiques durant excés d’estrès.

Hem de buscar recursos per a controlar els nostres nivells d’estrès i solucionar aquelles situacions que ens ho puguin generar.

Evitar retards en el seu diagnòstic és fonamental

En una recent publicació canadenca en el British Medical Journal (BMJ 2020; 371 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4087) l’impacte de la demora diagnòstica en la mortalitat del càncer es pot quantificar, i fins i tot un retard de quatre setmanes en el tractament del càncer s’associa amb una major mortalitat en les indicacions quirúrgiques, de tractament sistèmic i de radioteràpia per a set tipus de càncer diferents, incloent-hi el colorectal. Els retards diagnòstics, per exemple, secundaris a la recent pandèmia de SARS-2/Covid19 han repercutit negativament en el pronòstic de molts pacients amb càncer, fins i tot a Espanya o la Unió Europea. Les polítiques centrades en la prevenció o diagnòstic precoç (per exemple, el cribatge poblacional amb test de sang oculta en femta), a més de minimitzar els retards en la Colonoscòpia o l’inici del tractament del càncer, podrien segurament millorar els resultats de supervivència quant a la població.