He de fer quimioteràpia: Què m’espera?

Després del diagnòstic de càncer és hora de passar a l’acció i d’iniciar els tractaments necessaris per a abordar el tumor, i un dels més habituals és la quimioteràpia.

Quan ens esmenten la paraula quimioteràpia, ens espanta perquè desconeixem a què ens enfrontarem. Temem trobar-nos malament, perdre el cabell, tenir marejos i en definitiva perdre la nostra manera de viure. A més, les referències que hem vist en pel·lícules i sèries ens mostren a pacients amb nombrosos efectes secundaris i patint d’un gran sofriment. Res més lluny de la realitat.

És cert que la quimioteràpia pot provocar alguns efectes secundaris, però no totes les persones els manifesten de la mateixa manera, ja que influeixen diversos factors en la forma en què el nostre cos reacciona davant el tractament, entre ells, la nostra actitud davant el procés.

A continuació, t’expliquem pas a pas tot el que has de conèixer perquè disposis de tota la informació necessària del procés i l’afrontis amb major tranquil·litat.

Abans de l’inici del tractament, l’oncòleg mèdic farà una valoració per a determinar el teu tractament a mida, quant a quin tipus de fàrmacs i quines dosis són necessàries, basant-se en el teu estat general de salut, el tipus de tumor, la seva localització i l’estadi en què es trobi la malaltia. A més, tindrà en compte els antecedents de malalties prèvies com a cardiopaties, malalties vasculars, etc.

A vegades, és necessari realitzar una aproximació multidisciplinària de tractaments per a obtenir una major efectivitat en l’abordatge del tumor, mitjançant la combinació de teràpies com la cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia, la immunoteràpia i/o l’hormonoteràpia entre d’altres.

Com actua la quimioteràpia?

El seu principal objectiu és el de destruir les cèl·lules del tumor i, en funció de la seva tipologia, de la fase en la qual es trobi i de l’estat general del pacient, pot tenir efecte curatiu (en tumors amb perspectives de curació, el seu objectiu és el de curar la malaltia, tant com tractament únic com associat a uns altres) o pal·liatiu (en tumors incurables, controla els símptomes produïts pel tumor i ajuda a millorar la qualitat de vida del malalt, podent augmentar també la seva supervivència).

En general, la quimioteràpia impedeix la multiplicació de les cèl·lules tumorals i facilita la seva destrucció, la qual cosa suposa una disminució o desaparició del tumor maligne i la prevenció de possibles processos metastàsics. Les cèl·lules normals proliferants (com els glòbuls blancs de la sang o les cèl·lules epitelials de la mucosa oral o gastrointestinal) també són malmeses i el seu creixement es veu frenat, però, evidentment, es recuperen més ràpidament i eficaçment que les cèl·lules canceroses.

L’oncòleg mèdic valorarà una sèrie de proves durant el tractament o després de finalitzar-lo per a conèixer la resposta del tumor a la quimioteràpia amb l’objectiu d’ajustar-lo o modificar-lo en cas que sigui necessari.

En què consisteix la quimioteràpia?

La quimioteràpia és un tractament sistèmic contra el càncer (no com la radioteràpia o la cirurgia, que són essencialment tractaments “locorregionals” i no sistèmics) que s’administra per via intravenosa o per via oral, en funció del tipus de càncer i dels fàrmacs a subministrar. Els medicaments es transporten a través del torrent sanguini fins a les cèl·lules canceroses.

S’administra de manera cíclica, amb alternança de períodes de tractament amb períodes de descans, fonamentals per a facilitar que les cèl·lules sanes de l’organisme puguin recuperar-se dels danys causats pels medicaments emprats i puguin afrontar de manera segura un nou cicle de tractament.

La durada del tractament amb quimioteràpia dependrà de les característiques del tumor i de la fase en què es trobi.

Via intravenosa

Quan la prescripció de l’administració de la quimioteràpia es fa per via intravenosa, el metge programarà el nombre de sessions, que es duran a terme en el centre sanitari.

L’administració dels fàrmacs per via intravenosa es realitza mitjançant una injecció, habitualment al braç. Sovint s’introdueix un catèter (per exemple, subcutani) des d’una vena perifèrica (com una vena subclàvia sota la clavícula) per a arribar a una més gruixuda del tòrax o l’aurícula cardíaca i així evitar les punxades repetides en venes molt fines i danyar-les. Aquests catèters són també molt útils en les sessions en les quals és necessària l’administració continuada de fàrmacs durant molt de temps (infusió contínua).

El catèter roman inserit al llarg de tot el tractament i normalment està unit a un disc rodó de plàstic o metall anomenat port-a-cath, que s’insereix sota la pell, i que s’utilitza com a via d’entrada per a la infusió de la quimioteràpia mitjançant bombes d’infusió que controlen la seva introducció en l’organisme de forma programada. A vegades, els port-a-cath s’utilitzen per a l’extracció de mostres de sang del pacient. Es tracta d’un dispositiu que normalment no produeix cap mena de dolor o sensació desagradable. Si apareix qualsevol molèstia que creguis que pot ser causat pel port-a-cath o el catèter, consulta-ho amb el teu metge.

Via oral

En els casos menys freqüents en què la prescripció del tractament de quimioteràpia es recomani per via oral, el pacient haurà d’ingerir la medicació per la boca en forma de comprimits o sobres solubles, ja que aquest tipus de fàrmacs són absorbits per l’estómac o l’intestí.

En aquests casos, el pacient pot dur a terme el tractament des del seu domicili i només haurà de desplaçar-se al centre sanitari per a realitzar els controls periòdics.

Avui començo el tractament, què passarà?

Després d’una primera visita informativa amb l’oncòleg, en la qual t’informarà sobre els detalls específics del tractament i per a poder signar un consentiment informat, hauràs d’acudir a la zona de “Hospital de Dia” on es troba la sala de quimioteràpia. Allà et rebrà l’equip d’infermeria especialitzada, que et mostrarà l’espai i et donarà tota la informació sobre el procediment. També seran les persones responsables d’inserir-te la via endovenosa perifèrica, manipular el catèter i el sistema d’infusió dels fàrmacs.

La preparació de la combinació de fàrmacs específica per a cada tractament es duu a terme pel servei de farmàcia de l’hospital, ja que és indispensable realitzar-la mantenint estrictes mesures de seguretat i esterilitat.

Amb l’objectiu que puguis realitzar la teràpia amb confiança i tranquil·litat, l’equip d’infermeres estarà sempre a la teva disposició per a resoldre qualsevol dubte i calmar les pors del primer dia. Si ho prefereixes, pots realitzar el tractament acompanyat d’algun familiar o persona de la teva confiança.

Després de rebre el tractament, podràs marxar al teu domicili i només tornar quan et correspongui el següent cicle. Només en determinades circumstàncies, en funció del tipus i dosi de fàrmacs utilitzats o de l’estat de salut del pacient, és necessari l’ingrés a l’hospital durant alguns dies.

Com afectarà la quimioteràpia al meu dia a dia?

La quimioteràpia és un tractament que incideix tant en les cèl·lules malignes, com en part de les sanes. L’acció dels fàrmacs sobre aquestes últimes, poden generar alguna simptomatologia no desitjada o efectes secundaris generalment reversibles.

La fatiga i el cansament són símptomes generalment comuns a tots els pacients, no obstant això, existeixen altres efectes que poden aparèixer en major o menor mesura i que afecten la pell, l’aparell digestiu, els fol·licles pilosos i a totes les cèl·lules que són de reproducció ràpida.

Encara que no es pot conèixer per endavant quina serà la reacció al tractament de cada cas, és habitual que la major part dels pacients puguin continuar amb el seu dia a dia amb normalitat i sense molèsties.

És recomanable que abans d’iniciar el tractament, parlis amb el teu metge perquè t’informi dels possibles efectes secundaris i de les recomanacions a seguir per a pal·liar-los, en cas que apareguin.

La quimioteràpia requereix assistir de forma regular a l’hospital durant tot el tractament. Això fa que la teva normalitat pugui veure’s alterada o limitada. És necessari que valoris reduir el teu ritme de treball i que descansis amb posterioritat a l’administració del tractament.

Habitualment, durant els cicles de quimioteràpia s’administren altres fàrmacs com a corticoides, antiemètics o antihistamínics, per a reduir els possibles efectes secundaris com les nàusees i els vòmits o reaccions al·lèrgiques, i ajudar a tolerar millor el tractament. És possible que el metge prescrigui l’administració d’antiemètics, indicats per a pal·liar les nàusees, en els dies següents a la quimioteràpia. Si es produeix una baixada important dels glòbuls blancs en la sang (per això se sol realitzar una analítica abans de cada tractament), l’oncòleg pot prescriure un medicament subcutani com Filgrastim o derivat, que, després de la quimioteràpia afavoreix i estimula el creixement i regeneració dels glòbuls blancs, reduint de manera significativa el risc d’infecció. És recomanable seguir unes pautes alimentàries saludables per a ajudar a minimitzar aquests efectes secundaris de la quimioteràpia.