Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)

Responsable del tractament
INTEGRATED CANCER CENTER, S.L NIF B61729570..
Adreça: Plaza Manuel Corachan 1 – 08017 Barcelona
Telèfon: 93 254 58 00 
Contacte DPD: protecciondedatos@corachan.com

Finalitats
La recollida i el tractament de les dades personals té com a finalitat l’atenció i la gestió de les seves consultes, sol·licituds, reclamacions i suggeriments, així com l’enviament, per mitjans electrònics, d’informació sobre els serveis d’Integrated Cancer Center o de les empreses del Grup CORACHAN (totes del sector sanitari) o altres temes relacionats amb la salut. 
Si no desitja rebre informació, notifiqui-ho al correu electrònic que ens adreci.

Legitimació i conservació
La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per l’interessat en facilitar les dades. En cas de no facilitar les dades necessàries no es podrà atendre la seva sol·licitud. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se’n sol·liciti la supressió i, en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que siguin aplicables.

Destinataris de cessions
No es preveuen cessions de dades.

Drets dels interessats
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició mitjançant escrit adreçat al Departament de Protecció de Dades al carrer Buïgas, 19, 08017 Barcelona.
L’Usuari té dret a retirar el consentiment prestat.
L’Usuari té dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).